Turniej piłki nożnej w kategorii Żak i Orlik

  • Turniej piłki nożnej w kategorii Żak i Orlik

    Turniej Piłki Nożnej w kategorii Żak i Orlik. 🏆

    W ramach oferty złożonej na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury, kultury fizycznej, działań związanych z ochroną przeciwpożarową oraz promocją Powiatu Niżańskiego.

    Leave a comment

    Required fields are marked *