Szlakiem Architektury Drewnianej

 

 

 

Zwiedzanie Szlaku Architektury Drewnianej oraz Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach.

Miejsca:
-Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie
-Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach
-Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie
-kościół  p.w.  Św. Trójcy w Ulanowie
Opis:
Tarnobrzesko – niżański odcinek Szlaku Architektury Drewnianej obejmuje trzy perły architektury drewnianej. Wycieczka rozpoczyna się od zwiedzania kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny wzniesionego na  wzgórzu w Krzeszowie – jest to największy drewniany kościół barokowy na Podkarpaciu. Świątynia ta, została wzniesiona prawdopodobnie w miejscu kościoła zbudowanego już w XV wieku, a później rozebranego w wyniku wad konstrukcyjnych. Ówczesny kościół  jest perłą architektury, bogato zdobiony barokowymi i rokokowymi elementami.  Przemieszczając się w stronę Ulanowa, wstąpimy do sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach. Bielińska parafa istnieje od 1326 roku, a osadnictwo trwało od X-ego wieku. Budowę ówczesnego murowanego kościoła rozpoczęto 1759 roku, wyświęcony został w 1852 roku. W świątyni znajdują się relikwie wszystkich patronów Polski, wielu świętych i błogosławionych – Andrzeja Boboli, Jana Nepomucena, Stanisława Kostki jak i ojca Pio. Nieopodal Bielin można podziwiać z wysokiego brzegu zwanym Podlądziem, zakole rzeki San. Znajduję się tu krzyż oraz kamień upamiętniający początki osadnictwa w Bielinach i 1000-lecie śmierci św. Wojciecha.  Kolejne dwie świątynie znajdują się ta terenie Ulanowa. Miasto jest silnie zakorzenione w tradycjach flisackich oraz szkutnictwie łodzi rzecznych. Kościół parafialny p.w. św. Barbary i św. Jana Chrzciciela zbudowany został w 1643 roku z drewna modrzewiowego nadającego mu wyjątkowy klimat. Wnętrze kościoła wypełnione jest w całości polichromią, która w malowidłach przedstawia sceny Starego i Nowego Testamentu. Kościół ma szczególne znaczenie dla flisaków. Lewa nawa poświęcona jest kultowi św. Barbary, której to flisacy po ukończonym flisie do Gdańska ofiarują wotum wdzięczności w postaci bursztynu. Ostatnim zabytkiem Szlaku jest Kościół p.w. Św. Trójcy. Kościół zbudowano w 1690 roku i ozdobiono od środka piękną polichromią. Wnętrze kościoła spłonęło w Wielki Piątek w 2002 roku. Po trzech latach odbudowy i rekonstrukcji polichromii został konsekrowany 22 maja 2005 roku przez bp Andrzeja Dzięgę.


Atrakcje:
Po zakończeniu zwiedzania, zapraszamy na spływ galarami po dzikiej rzece San, połączonym z degustacją  regionalnych produktów wyróżnionych  „ Perłą” w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Regionów”. Ognisko w przystani flisackiej przy muzyce Kapeli Flisackiej.
Opcje dodatkowe:
Zwiedzanie Muzeum Rzeźby Andrzeja Pityńskiego, Muzeum Flisactwa Polskiego, Muzeum Historyczne Miasta Ulanów, Centrum Wikliniarstwa.