Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” obchodziło Jubileusz 30-lecia działalności.

 • Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” obchodziło Jubileusz 30-lecia działalności.

  30-lecie istnienia – z tej właśnie okazji odbyła się uroczystość Jubileuszu Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, w której udział wzięli przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, m.in. Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, poprzedni dyrektorzy, szefowie placówek i organizacji współpracujących z NCK „Sokół”, przedstawiciele oświaty, byli i obecni pracownicy, współpracownicy oraz inni znamienici goście.

  Uroczystości, dnia 23 listopada br., poprzedził w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji, wykład dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego pt. „Dzieje Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

  Galę jubileuszową, w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, obfitującą w przemówienia i podziękowania, otworzył Dyrektor Radosław Maziarz. Następnie, historię Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nisku przybliżył były burmistrza Niska Mariusz Kowalik. Kolejnym prelegentem był prof. Andrzej Nowakowski, który zaprezentował najnowszą publikację NCK “Sokół” – „Dzieje sokolstwa niżańskiego. 1903 – 1939” autorstwa Karoliny Kutyły. Odtworzono również multimedialną prezentację ukazującą 30 lat działalności Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”.

  Z okazji Jubileuszu 30 – lecia, reprezentujący Powiat Niżański Starosta Robert Bednarz, złożył serdecznie gratulacje i wyrazy uznania Dyrektorowi NCK „Sokół” za działania na rzecz upowszechnienia kultury wśród lokalnej społeczności. Również wszystkim pracownikom placówki Starosta przekazał życzenia dalszych sukcesów na płaszczyźnie zawodowej i wiele satysfakcji w życiu osobistym.

  Wydarzenie zakończył koncert w wykonaniu Jazz Bandu pod kierownictwem Błażeja Mokrzaka i solistek Studium Wokalnego NCK „Sokół”, słodki poczęstunek oraz tort jubileuszowy.

  Niżańskie Centrum Kultury „Sokół  istnieje od 1991 roku i posiada w swojej strukturze oddział w Zarzeczu i Nowosielcu, Niżańskie Centrum Historii i Tradycji oraz Kino „Sokół”. Instytucja ta jest głównym organizatorem życia kulturalnego w mieści i regionie, realizuje zadania w zakresie upowszechniania wartości ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej, a także tworzenia kultury i sztuki poprzez działalność animacyjną. Wizytówką działalności kulturalnej NCK są zespoły artystyczne rozpoznawalne zarówno w środowisku lokalnym, jak i w całym regionie, a dzięki odpowiednim warunkom do prowadzenia działalności kulturalnej, nasza instytucja organizuje także zajęcia  artystyczne w zakresie tańca, muzyki oraz plastyki.

     
  Fot. NCK “Sokół”

  Leave a comment

  Required fields are marked *