„AKCJA REANIMACJA I MOC RATOWANIA” – TRWA KONKURS DLA STRAŻAKÓW I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

 • „AKCJA REANIMACJA I MOC RATOWANIA” – TRWA KONKURS DLA STRAŻAKÓW I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

  Ratownicy z Zespół Ratownictwa Medycznego, a także strażacy z OSP z obszarów wiejskich mogą wziąć udział w konkursie „Akcja reanimacja i moc ratowania”. Najlepsze filmiki nadesłane w konkursie poznamy 11 września – w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy.

  Efektem konkursu ma być nagranie filmowe z instruktażem udzielania pierwszej pomocy, czyli czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu bądź nagłego ataku choroby, których zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia poszkodowanego, oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim udzielona zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.

  Konkurs organizowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i potrwa do 20 sierpnia 2021 roku.

  Każdy z Uczestników Konkursu – autor filmiku może nadesłać maksymalnie 1 pracę (filmik). Z każdego ZRM i OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone. Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon).

  Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 1 filmik, wykonany samodzielnie, w którym mogą brać udział inni ratownicy medyczni bądź strażacy reprezentujący dany oddział ZRM lub OSP z obszaru wiejskiego, jako tzw. osoby trzecie (np. odgrywając rolę poszkodowanego/ reanimującego).

  Filmiki należy przesłać do dnia 20 sierpnia 2021 roku, na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: Konkurs filmowy pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”.

  Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.

  Leave a comment

  Required fields are marked *