Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem – oferta dla zwiedzających 2022