Doroczne nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – NABÓR WNIOSKÓW

 • Doroczne nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – NABÓR WNIOSKÓW

  Informujemy, że w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, do dnia 31 marca 2022 r. można składać wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

  Ze względu na czas pandemii w kraju, poprzednie edycje w roku 2020/ 2021 nie były możliwe do organizacji. Jednak, w bieżącym roku Starosta Niżański pragnie docenić osoby działające w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz zachęca do składania wniosków.

  Nagrody mogą otrzymać osoby fizyczne stale zamieszkałe na terenie powiatu, osoby prawne i inne podmioty mające siedzibę na terenie powiatu, których działalność lub osiągnięcia mają istotne znaczenie dla Powiatu Niżańskiego.

  Przy przyznawaniu nagród brana jest pod uwagę ranga osiągnięć oraz promocja Powiatu Niżańskiego. Nagrody Starosty Niżańskiego będą przyznawane tej samej osobie nie częściej niż raz na dwa lata i mają formę nagrody rzeczowej i statuetki.

  Nagrody przyznawane są z inicjatywy Starosty Niżańskiego, jak również na wniosek, który może złożyć wójt (burmistrz) gminy położonej w Powiecie Niżańskim, instytucja kultury, związek, stowarzyszenie lub fundacja, inne jednostki organizacyjne, grupa nieformalna złożona min. z 3 osób – mieszkańców Powiatu Niżańskiego.

  Wniosek według załączonego formularza należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko.

  Starosta Niżański dokonuje uroczystego wręczenia nagród z okazji obchodów Dnia Działacza Kultury.

  Wniosek do pobrania:  WNIOSEK 

   

  Leave a comment

  Required fields are marked *