III edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa” – trwa nabór wniosków

 • III edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa” – trwa nabór wniosków

  Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął nabór do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ora Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa”.

  Konkurs skierowany jest do samorządów gminnych, które najlepiej wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami, spełniając zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  Jego celem jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego. Konkurs stanowi także promocję działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego.

  Do udziału w konkursie zaproszone są samorządy miejskie, miejsko – wiejskie i wiejskie w trzech kategoriach:

  A. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców)

  B. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców)

  C.  gminy miejsko – wiejskie i wiejskie.

  Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe. Laureaci konkursu otrzymają nagrody specjalne – wyprodukowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa – filmy ukazujące walory ich dziedzictwa kulturowego do wykorzystania przez gminy w celach promocyjnych. Działania podjęte przez zwycięskie samorządy będą promowane przez Instytut jako dobre praktyki w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

  Regulamin Konkursu, Formularz zgłoszeniowy oraz Procedura oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Instytutu: https://nid.pl/konkursy/samorzad-dla-dziedzictwa/

  Nabór wniosków trwa do 31 maja 2022 r.

  Zgłoszenia można wysyłać na adres: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. hetmańska 15, 35-045 Rzeszów.

  Leave a comment

  Required fields are marked *