Konkurs na wykonanie makiety galaru i tratwy – rozpoczęty

 • Konkurs na wykonanie makiety galaru i tratwy – rozpoczęty

  W siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, 21 września br., odbyło się podsumowanie konkursu, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” oraz Powiat Niżański, w którym uczestnicy rywalizowali w wykonaniu makiety galaru i tratwy.

  Celem Konkursu było zachowanie od zapomnienia „ginących zawodów”, jakimi są szkutnictwo i flisactwo, na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” tj. Powiat Niżański, ich kultywowanie, zaszczepienie wśród młodzieży pasji do kontynuowania i wykonywania ww. zawodów oraz promocja tożsamości kulturowej obszaru LGD – Powiatu Niżańskiego.

  Konkurs na wykonanie makiety skierowany był do dzieci i młodzieży (młodzież maksymalnie do ukończenia szkoły średniej lub do 20 roku życia) zamieszkującej obszar Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” tj. Powiat Niżański.

  W ramach konkursu można było zgłaszać makiety w dwóch kategoriach: makieta galaru i makieta tratwy.

  Dostarczone prace zostały ocenione przez Komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli flisaków i szkutników, według następujących kryteriów: zgodność wykonanej pracy z hasłem przewodnim Konkursu, pomysł, niepowtarzalność i oryginalność, estetyka wykonania pracy i cechy projektu właściwe dla obszaru LGD – Powiatu Niżańskiego.

  Spośród prac Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców w każdej kategorii.

  Laureaci konkursu, z rąk Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

  Zwycięzcami konkursu w kategorii „tratwa” byli:

  • I miejsce – Franciszek Otto (Nisko),
  • II miejsce – Zuzanna Żbik (Nisko),
  • III miejsce – Anna Lewkowicz (Nisko),

  zaś w kategorii „galaru”:

  • I miejsce – Franciszek Żbik (Nisko),
  • II miejsce – Krzysztof Lewkowicz (Nisko),
  • III miejsce – Julia Koszałka (Rudnik nad Sanem).

  Konkurs organizowany był w ramach projektu „Szkutnictwo, flisactwo i rzeźbiarstwo – ocalić od zapomnienia”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie/zakresach: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

  – Wszystkie nagrodzone prace, jak i te nadesłane, to prawdziwe dzieła sztuki, nad którymi młodzi zapewne spędzili wiele godzin. Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie oraz dziękuję, w imieniu własnym i mieszkańców, za propagowanie tożsamości kulturowej obszaru Naszego Powiatu, kultywowanie i zaszczepianie wśród młodzieży pasji do kontynuowania i wykonywania zawodów, takich jak szkutnictwo czy flisactwo – mówi Starosta Robert Bednarz.

    

  Leave a comment

  Required fields are marked *