Mural “Mściciel”.

 • Mural “Mściciel”.

  Powstający przez ostatnie miesiące, wzorowany na pomniku dłuta artysty śp. Andrzeja Pityńskiego, mural „Mściciel”, został oficjalnie odsłonięty 15 sierpnia br.

  Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w kościele parafialnym Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie, po której przeniesiono je przed Gminne Centrum Kultury w Ulanowie. Przed budynkiem GCK zebrali się członkowie Fundacji Patriotycznej im. Andrzeja Pityńskiego, samorządowcy i przybyli goście, aby wspólnie świętować zakończenie prac i odsłonięcie muralu.

  Symboliczną wstęgę odsłaniającą mural przecięli: Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Sekretarz Gminy i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego Magdalena Hasiak, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Prezes Fundacji Patriotycznej im. Andrzeja Pityńskiego Grażyna Kumik-Pityńska oraz zaproszeni goście.

  Oddane dzieło powstało w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej „Mur, ale historia Wojska Polskiego”. W ten sposób swoją działalność zainaugurował pomysłodawca i inicjator przedsięwzięcia – Fundacja Patriotyczna imienia artysty – śp. Andrzeja Pityńskiego, która zawiązała się w Ulanowie.

  Powiat Niżański wspiera regionalne inicjatywy obywatelskie pielęgnujące pamięć o artystach, kulturze i historii lokalnej, kształtujące postawy patriotyczne, do czego zapewne przyczyni się powstający mural.

  Mural „Mściciel” w Ulanowie, wzorowany na pomniku dłuta śp. Andrzeja Pityńskiego, powstał przy wsparciu finansowym Powiatu Niżańskiego, który udzielił dotacji na połowę wkładu własnego realizowanego przedsięwzięcia, którego całkowity koszt wykonania wyniósł 29 330 zł.

  Dla społeczności lokalnej „Mściciel” będzie żywym upamiętnieniem ważnych wydarzeń i postaci w historii oręża polskiego.

  Starosta Niżański Robert Bednarz, w liście skierowanym na ręce Prezesa Fundacji Patriotycznej im. Andrzeja Pityńskiego, napisał: – Fakt, że tak ceniony na całym świecie Artysta wywodzi się z Naszej lokalnej społeczności, zasługuje na ciągłą pamięć o nim oraz upowszechnianie Jego twórczości. Powstanie Fundacji Patriotycznej im. Andrzeja Pityńskiego, której głównym celem jest krzewienie szeroko pojętego patriotyzmu, zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz ożywianie postaw patriotycznych poprzez propagowanie jego twórczości rzeźbiarskiej, to bardzo piękna i cenna inicjatywa, dzięki której mogą powstawać tego rodzaju przedsięwzięcia, jak odsłaniany dzisiaj Mural. Niech dzisiejszy dzień będzie początkiem kolejnych wartościowych i pięknych projektów, a Mural uhonorowaniem i wspomnieniem Mistrza Andrzeja Pityńskiego.

   

  Zdjęcia: UGiM w Ulanowie

  Leave a comment

  Required fields are marked *