Nabór zgłoszeń do II edycji „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”