Odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nisku.

 • Odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nisku.

  W piątkowe popołudnie, 26 listopada br., w Rudniku nad Sanem, odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nisku. W czasie obrad podsumowano działalność zarządu oraz jednostek OSP z terenu Powiatu Niżańskiego, za okres od 2016 do 2021 roku. Zjazd otworzył dh Gabriel Waliłko – Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego.

  W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm RP Jerzy Paul,  Członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie Edward Szlichta, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Komendant Komendy Powiatowej PSP w Nisku bryg. Krzysztof Skrzypek, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik Nad Sanem Waldemar Grochowski, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk,  Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Zastępca Wójta Gminy Krzeszów Stanisław Szafran, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Andrzej Tofilski, Powiatowy Kapelan Strażaków ks. dr. Stanisław Konik,  Kapelan Strażaków Gm. Rudnik n/S ks. Dziekan Stanisław Czachor i inni zaproszeni goście.

  Tegorocznym obradom przewodniczył dh Jan Pac, zaś Sekretarzem zjazdu był dh Jarosław Siek.

  Zebrani, przed przystąpieniem do obrad, uczcili chwilą ciszy pamięć 151 druhów OSP z terenu całego Powiatu Niżańskiego, którzy zmarli w okresie 5 lat kadencji (2016 – 2021).

  Zjazd był również doskonałą okazją do podziękowań oraz wręczenia pamiątkowych statuetek dla ustępujących druhów ZOP ZOSP RP w Nisku.

  Do ustępujących druhów należą:

  • Henryk Bździuch – OSP Harasiuki,
  • Mariusz Czech – OSP Nisko,
  • Edward Szast – OSP Kopki,
  • Tadeusz Niedziałek – OSP Rudnik nad Sanem,
  • Tomasz Puskarczyk – OSP Ulanów,
  • Marek Błądek – OSP Jeżowe,
  • Dariusz Taper – OSP Kurzyna,
  • Michał Piędel – OSP Jeżowe,
  • bryg. Robert Napieracz – były Komendant KP PSP w Nisku.

  Podziękowania na ręce druhów złożył także Starosta Robert Bednarz, przekazując wyrazy najgłębszego uznania za pełnioną służbę oraz trud i poświęcenie włożone na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W imieniu Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego wyraził wdzięczność za ofiarną pracę i zaangażowanie społeczne na rzecz ochrony życia, mienia indywidualnego i społecznego mieszkańców Powiatu i jego okolic.

  Podczas Zjazdu wybrano również Nowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku na kadencję 2021 – 2026, który przedstawia się następująco:

  • dh Gabriel Waliłko – Prezes Zarządu,
  • dh Marek Stępak – Wiceprezes Zarządu,
  • dh Mariusz Ślusarczyk – Wiceprezes,
  • dh Zbigniew Bąk – Wiceprezes,
  • dh Tadeusz Gęśla – Wiceprezes – Skarbnik,
  • dh Jarosław Siek – Sekretarz,
  • dh Jan Pac – Członek Prezydium ,
  • dh Marian Cebula – Członek Prezydium,
  • dh Marcin Kowal – Członek Prezydium,
  • bryg. Krzysztof Skrzypek – Członek Prezydium.

  Pozostali członkowie:

  • dh Mariusz Patrzyk,
  • dh Krzysztof Grum,
  • dh Stanisław Nowakowski,
  • dh Zbigniew Zawrotniak,
  • dh Michał Wasiliszyn,
  • dh Kornel Gorczyca,
  • dh Łukasz Kołpa,
  • dh Marcin Łańczak,
  • dh Leszek Rogala,
  • dh Adam Dubiel,
  • dh Krzysztof Kiszka,
  • dr. Stanisław Konik,
  • Robert Bednarz.

  W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego wchodzą:

  • dh Andrzej Kołodziej – Przewodniczący,
  • dh Ireneusz Szewczyk – Z – ca Przewodniczącego,
  • dh Łukasz Kania – Sekretarz,
  • dh Grzegorz Szczębara – członek,
  • dh Marian Paruch – członek.

  Delegaci na Zjazd  Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP:

  • dh Andrzej Kołodziej,
  • dh Krzysztof Herman.

  Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie:

  • dh Jan Pac.

  Kadencja nowo wybranych władz Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nisku będzie trwała 5 lat.

   

    

  Leave a comment

  Required fields are marked *