Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r – organizacja imprez sportowych.

 • Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r – organizacja imprez sportowych.

  Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.
  Oferty należy składać w terminie do dnia 26 stycznia 2022 r.
  W ramach konkursu przewidziana jest realizacja zadań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Podkarpackiego w 2022 r. poprzez organizację imprez sportowych, w tym imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych.
  Imprezy sportowe muszą być:
  👉ogólnodostępne,
  👉 skierowane do mieszkańców woj. podkarpackiego,
  👉realizowane na terenie województwa podkarpackiego.
  Ponadto imprezy sportowe muszą mieć charakter ponadlokalny (ponadpowiatowy). Kryterium uważa się za spełnione, jeśli w imprezie będą brać udział mieszkańcy co najmniej dwóch powiatów z terenu woj. podkarpackiego.
  Maksymalna kwota dotacji na jedno zadanie wynosi 10 000,00 zł.
  Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

  Leave a comment

  Required fields are marked *