Piknik w Zagrodzie Kowalskiej w Krzeszowie Górnym

 • Piknik w Zagrodzie Kowalskiej w Krzeszowie Górnym

  W niedzielę 4 lipca 2021 r. miało miejsce niecodzienne wydarzenie, jakim był „Piknik w Zagrodzie Kowalskiej w Krzeszowie Górnym”. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Harasiuki.

  Piknik został zorganizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pn.: „Wsparcie inicjatyw związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Pozyskane środki pochodzą z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Głównym punktem tego wydarzenia było pokazanie pracy kowala w kuźni. Podczas Pikniku można było zobaczyć, jak wygląda kucie żelaza metodą tradycyjną. Oprócz pracy kowala można było również zobaczyć pokaz lepienia garnków z gliny. Na program artystyczny złożyły się występy kapel ludowych, a były to: Kapela Flisacka z Ulanowa, Niżańska Kapela Ludowa oraz Kapela Ludowa z GOK Harasiuki. Wystąpił także kabaret „Sami swoi” działający pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach.
  Koła Gospodyń Wiejskich z Sierakowa, Półsierakowa i Krzeszowa Górnego przygotowały stoiska z potrawami regionalnymi, które były wydawane nieodpłatnie.
  Na zaproszenie organizatorów w Pikniku uczestniczyli m.in. Wicestarosta Niżański – Adam Mach (biorący również udział w oprawie muzycznej Pikniku, jako członek Kapeli Flisackiej) oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego – Sylwester Daśko.
  Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z tego wydarzenia, pod linkiem: https://harasiuki.pl/…/piknik_w_zagrodzie_kowalskiej_w….

  Leave a comment

  Required fields are marked *