PODZIĘKOWANIA

 • PODZIĘKOWANIA

  Dożynki, to nie tylko to, co widzieli Państwo na ulicach Rudnika nad Sanem – barwny korowód oraz występy zespołów czy też prezentacje Gminnych reprezentantów na płycie stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To również praca szeregu osób, którym należą się słowa uznania i wdzięczności za przygotowanie tej wspaniałej uroczystości.
  Za uświetnienie i przyjęcie roli Starosty i Starościny Dożynek dziękuję Państwu Marii i Adamowi Piela z Przędzela.
  Dziękuję Gospodarzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemarowi Grochowskiemu, Zastępcy Dariuszowi Świcie oraz pracownikom Urzędu.
  Dziękuję Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem Annie Straub oraz wszystkim zaangażowanym osobom z domu kultury.
  Dziękuję również Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Piotrowi Potockiemu i jego pracownikom.
  Nie mogę również pominąć Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, Strażaków, funkcjonariuszy Policji oraz zespołu ratowników medycznych obsługujących karetkę pogotowia.
  Pragnę wspomnieć również o pracownikach Starostwa Powiatowego w Nisku. Dziękując im za ich doświadczenie i zaangażowanie, które było widoczne podczas całej uroczystości.
  Na koniec, dziękuję Towarzystwu Miłośników Ziemi Rudnickiej, w szczególności Prezesowi Małgorzacie Sztaba – Cholewa, którzy wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności za współorganizację tej uroczystości.
  Całość organizacji nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, przedsiębiorców, firm i osób fizycznych.
  Do naszych Sponsorów skierowane zostaną indywidualne, szczególne podziękowania.

  Leave a comment

  Required fields are marked *