Poświęcenie sztandaru – Stowarzyszenie pszczelarzy “Wójczyc”