“Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego 2021 r.

 • “Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego 2021 r.

  22 sierpnia, odbędą się Dożynki Powiatu Niżańskiego – Rudnik nad Sanem 2021 na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem.  

  Podczas Dożynek, jedną z atrakcji będzie IV Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego.

  Ponadto podmioty biorące udział w konkursie przygotują swoje stoiska wystawiennicze oraz jedno dodatkowe stoisko wspólne do prezentacji i degustacji lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych Powiatu Niżańskiego. Wszystko to w ramach realizacji operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”, której organizatorem jest Powiat Niżański.

  Realizacja operacji i zaplanowanych w jej ramach działań ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych. Szczególnie wśród nich trzeba te zwyczaje promować i zachęcać ich do kultywowania tradycji wytwarzania lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych.

  Dzięki atrakcyjnej formie promocji tradycji związanych z wytwarzaniem produktów lokalnych, poprzez stoiska wystawiennicze oraz IV Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego, uda się dotrzeć do grup docelowych, którymi są osoby zajmujące się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych z terenu województwa podkarpackiego oraz uczestnicy dużej imprezy plenerowej – Dożynek Powiatowych.

  Organizacja IV Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego będzie doskonałą okazją do promowania bardzo bogatych tradycji powiatu, ze szczególnym naciskiem na kulinarne dziedzictwo, łączące mieszkańców ze swoim regionem. Sposobem na promocję jakości życia na wsi oraz promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego będą prezentacje dorobków przez np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia czy grupy nieformalne, jak również bogato strojone (dekorowane) stoiska, trafiające ze swoim przekazem do odbiorców projektu.

  Aby wziąć udział w IV Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiegonależy do dnia 6 sierpnia 2021 r. (piątek) wysłać zgłoszenie konkursowe (Konkurs przewidziany jest dla 15 podmiotów, decyduje kolejność zgłoszeń):

  1. pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, 37-400 Nisko, Plac Wolności 2, lub
  2. pocztą elektroniczną na adres: kurlej@powiatnizanski.pl, lub
  3. złożyć osobiście do Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, 37- 400 Nisko, ul. 3 Maja 32C, pok. 17

  Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie oraz Gminne Centrum Kultury w Jeżowem.

  Link do regulaminu konkursu:

  REGULAMIN KONKURSU

  Link do karty zgłoszeniowej:

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DOC)

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

  Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

  Leave a comment

  Required fields are marked *