Rozdanie nagród dla uczestników Konkursu wiedzy o sprawie śląskiej po I wojnie światowej

 • Rozdanie nagród dla uczestników Konkursu wiedzy o sprawie śląskiej po I wojnie światowej

  Uroczyste rozdanie nagród laureatom Konkursu wiedzy o sprawie śląskiej po I wojnie światowej, odbyło się 16 grudnia br. w auli Regionalnego Centrum Zawodowego w Nisku. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Niepodległa blisko nas”.
  Projekt ten realizowany był przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w partnerstwie z trzema szkołami średnimi z terenu Powiatu Niżańskiego: Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołem Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno –Wychowawczym w Rudniku nad Sanem.
  Nagrody główne osobom, które zajęły trzy pierwsze miejsca, wręczył Starosta Niżański Robert Bednarz, zaś każdy z uczestników otrzymał dyplom i upominek. Nagrody dla uczestników konkursu dofinansował Powiat Niżański.
  Zwycięzcami konkursu zostali:
  • I miejsce – Hubert Fusiarz (uczeń klasy 3Cg w RCEZ w Nisku),
  • II miejsce – Robert Dec (uczeń klasy 3Cg w RCEZ w Nisku),
  • III miejsce – Łukasz Olszówka (uczeń klasy 2C w RCEZ w Nisku).
  Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiadało Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W przeprowadzenie Konkursu zaangażowani byli nauczyciele historii – Pani Anna Brak i Pan Tomasz Sudoł.
  Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Niżańskiego. Składał się z dwóch etapów. Etap I etap obejmował test wiedzy on-line (25 pytań otwartych i zamkniętych) i odbył się 30 września 2021 roku, a uczestniczyło w nim 34 finalistów. Po I etapie konkursu dla finalistów została zorganizowana wycieczka na Śląsk. 26 października 2021 roku odbył się II etap Konkursu, który obejmował test wiedzy on-line (25 pytań otwartych i zamkniętych), a przystąpiło do niego 26 uczniów.
  Celem projektu było zwiększenie aktywności mieszkańców Powiatu Niżańskiego w wydarzeniach związanych ze świętowaniem rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości polskiej.
  Konkurs został dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz środków Powiatu Niżańskiego.

  Leave a comment

  Required fields are marked *