Rozpoczęcie kolejnej edycji konkursu „Zabytek Zadbany” 2022

 • Rozpoczęcie kolejnej edycji konkursu „Zabytek Zadbany” 2022

   

   

  Konkurs „Zabytek Zadbany” ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

  Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

  Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:

  A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
  B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
  C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
  D. Architektura i budownictwo drewniane;
  E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
  F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

  W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

  W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

  Od tegorocznej edycji nastąpiła zmiana regulaminu – usunięto punkt, który nie dopuszczał do udziału w konkursie cmentarzy zabytkowych.

  Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:

  Narodowy Instytut Dziedzictwa
  Oddział Terenowy Olsztyn
  ul. 11 Listopada 4
  10-104 Olsztyn
  e-mail: olsztyn@nid.pl
  tel.: +48 89 521 26 87

  Jury konkursu w każdej z kategorii nominuje cztery obiekty (lub mniej), spośród których jeden uzyskuje tytuł laureat, trzy pozostałe – wyróżnienia.

  W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem wskazuje się jeden lub dwa (ex aequo) obiekty otrzymujące tytuł laureata (bez wyróżnień).
  Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują dyplomy Generalnego Konserwatora Zabytów i tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów. Zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin konkursu

  Formularz zgłoszeniowy

  Procedura oceny zgłoszeń

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Źródło: https://nid.pl/2021/12/30/rozpoczecie-kolejnej-edycji-konkursu-zabytek-zadbany-2022/

  Leave a comment

  Required fields are marked *