“Rudnik jakiego już nie ma” – wystawa fotograficzna.