Święto 16. Tczewskiego Batalionu Saperów

 • Święto 16. Tczewskiego Batalionu Saperów

  Jubileusz 10 – lecia podporządkowania pod 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich i 10 – lecie pobytu na Ziemi Niżańskiej, obchodził 10 września br., 16. Tczewski Batalion Saperów w Nisku.
  Uroczyste obchody rozpoczęto Mszą Świętą w kaplicy garnizonowej, skąd następnie przybyli goście i uczestnicy udali się na teren kompleksu koszarowego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości, okolicznościowe przemówienia oraz uroczysty apel.
  Podczas uroczystości, Dowódca 16 Batalionu Saperów, ppłk Adam Bieniek, uhonorował żołnierzy, pracowników Resortu Obrony Narodowej oraz przyjaciół i sympatyków Batalionu. W dowód uznania i wdzięczności za wspieranie działalności i funkcjonowania Batalionu, wręczył m.in. ryngrafy, odznaki oraz medale pamiątkowe.
  Wśród wyróżnionych znalazł się Starosta Niżański Robert Bednarz, który przekazał na ręce Dowódcy Batalionu, ppłk Adama Bieńka, symboliczny grawerton oraz słowa podziękowania za trud i pełną poświęcenia służbę na rzecz obronności i porządku publicznego.
  – Mając świadomość wymiaru odpowiedzialności i ryzyka, jakie niesie w sobie służba wojskowa, składam wyrazy szacunku oraz wdzięczności, życząc siły oraz hartu ducha, tak potrzebnego w Waszej trudnej służbie. Życzę w imieniu własnym oraz Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego, zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym – mówił Starosta.
  Z okazji Święta 16. Batalionu, zostały przygotowane wystawy pamiątek historycznych – „Żołnierska Przyjaźń” przedstawiająca historię przyjaźni Kardynała Stefana Wyszyńskiego i gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, patrona 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, oraz „Historia Powstania Warszawskiego 1944 medalami pisana”, z wybranymi medalami pamiątkowymi związanymi z historią powstania warszawskiego.
  W ramach uroczystości jubileuszowych, odbył się również Dzień Otwartych Koszar, pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz inne przygotowane na tę okazję atrakcje, również dla najmłodszych przybyłych mieszkańców Niska i okolic.

  Leave a comment

  Required fields are marked *