Uroczystości w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ulanowie

 • Uroczystości w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ulanowie

  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ulanowie, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulanowie im. Świętego Jana Pawła II i Przedszkole, dnia 6 grudnia br., świętował nadanie sztandaru placówce oraz otwarcie boiska sportowego.

  W uroczystości udział wzięli: Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Starosta Niżański Rober Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego, Sekretarz Gminy Magdalena Hasiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie Wacław Piędel, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ulanowie Barbara Wójcik, Radny Powiatu Niżańskiego Roman Pokora, Dziekan, Proboszcz Parafii Ulanów ks. Kazimierz Żyłka, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele stowarzyszeń, Wykonawca inwestycji oraz Inspektor nadzoru.

  Poniedziałkowe uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Ulanowie, podczas której poświęcony został Sztandar dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

  Druga część uroczystości przeniosła się na teren szkolny, gdzie zostało poświęcone i otwarte boisko sportowe i infrastruktura towarzysząca. Część ta obfitowała w przemówienia i występy artystyczne. Gratulacje oddania do użytku nowoczesnego boiska jak i nadania sztandaru całej społeczności szkolnej złożył na ręce Pani Dyrektor Anny Pucko Starosta Niżański Robert Bednarz. Starosta, w imieniu Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego złożył najserdeczniejsze życzenia, pozostając z wyrazami szacunku, wdzięczności i uznania za działania wspierające rozwój placówki i jej tradycję.

  Podczas wydarzenia wbito pamiątkowe gwoździe i wpisano się do Złotej Księgi. Poświęcony Sztandar następnie fundator, Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów przekazał dyrekcji, która oddała sztandar w ręce uczniów.

  –  Posiadanie patrona i własnego sztandaru to powód do dumy i ważny atrybut szkolnej tradycji. Jest symbolem więzi, integruje szkołę i jej najbliższe środowisko, Polski – narodu – Małej Ojczyzny. Reprezentuje również system wartości, które powinny być fundamentem pracy wychowawczej szkoły. – mówił Starosta Robert Bednarz.

  Zdjęcia: facebook/ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ulanowie

  Leave a comment

  Required fields are marked *