Wykłady w ramach działań z zakresu edukacji prawnej – ZS Jeżowe

 • Wykłady w ramach działań z zakresu edukacji prawnej – ZS Jeżowe

  Fundacja Masz Prawo z siedzibą w Tarnobrzegu w związku z powierzeniem wykonania zadania publicznego zleconego i sfinansowanego ze środków Powiatu Niżańskiego w ramach edukacji prawnej na terenie powiatu niżańskiego wynikającej z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przeprowadziła wykłady dla uczniów.
  Wykład odbył się w Zespole Szkół im ks. Staszica w Jeżowem dniu 9 września 2021 r. w godzinach od 8.00 do 12.30. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II technikum, III liceum, III technikum, III technikum po szkole podstawowej oraz II technikum po szkole podstawowej.
  W ramach spotkania dodatkowo uczniowie mieli możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji z prawnikiem.
  Tematyka wykładów:
  1. Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  2. Mediacja jako sposób polubownego rozwiązania sporu;
  3. Zasady ponoszenia odpowiedzialności nieletnich za czyny zabronione pod groźbą kary;
  4. Odpowiedzialność

  Wykłady miały na celu poszerzenie wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych organów ochrony prawnej oraz o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  Wykłady przeprowadziła adwokat Magdalena Golik-Bigos.

  Źródło: Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica

  Leave a comment

  Required fields are marked *