Koledzy śp. Jana Gietki – panowie Władysław Trybowski i Bolesław Ziółkowski poczas partii XXXI Memoriału