Ośrodki Jazdy Konnej w Racławicach, Harasiukach i Ulanowie